21-10-2014 Joomla migratie in 10 stappen

Een website gebaseerd op de Joomla software heeft security updates nodig, dat is mij de afgelopen maanden wel duidelijk geworden. De levensduur van een website is vaak langer dan de support periode van een Joomla versie wat tot gevolg heeft dat er geen updates meer mogelijk zijn. Dan moet er een overstap gemaakt worden naar een hogere versie en dat is niet altijd zo eenvoudig. Binnen Joomla wordt dit een migratie genoemd en ik heb hier een kort stappenplan gemaakt voor een 1.5 naar een 3.3 migratie.

Stap 1

Volledige backup van de 1.5 site. Dat is een database back-up en alle website bestanden. Er is een extensie die dit kan doen, Akeeba backup. De extensie is via deze site voor de verschillende Joomla versies beschikbaar.

Stap 2

Installeer in de te migreren site de extensie J2XML , hiermee kan je alle content en structuur exporteren.

Stap 3

Download en installeer de nieuwste Joomla versie, zonder voorbeeld content. Ik doe dit op een test server zodat de "live" site beschikbaar blijft tijdens de migratie.

Stap 4

Download alle voor de site benodigde extensies inclusief J2XML . Dit geeft ook direct een overzicht van extensies die voor problemen kunnen zorgen in de nieuwe versie. Mogelijk moeten extensies aangepast worden aan de structuur van de nieuwe Joomla versie.

Stap 5

Importeer de content met J2XML, dat zijn de artikelen en de categorieën. 

Stap 6

De menu structuur van de site heb ik met de hand overgezet. Dit kan voor complexe websites een hele klus zijn.

Stap 7

Template uit de oude site kopiëren en aanpassen aan de 3.3 template structuur.

Stap 8

Problemen oplossen. Waar ik tegenaan liep was dat verwijzingen in de artikelen niet meer kloppen omdat bij het importeren id's wijzigen. Dit geld vooral voor artikelen die niet direct aan de menu structuur zijn gekoppeld. Verder bleek de "layout overwrite" niet te werken zonder aanpassingen, dit zijn layout aanpassingen die afwijken van de standaard Joomla layout van bijvoorbeeld lijsten, contact formulier etc.

Stap 9

Testen van de nieuwe site en de oude site vervangen door de nieuwe.

Stap 10

De migratie is compleet en kan via security updates beveiligd worden. Dit kan via de administrator zonder tussenkomst van een ontwikkelaar, wel eerst een back-up maken.


Conclusie een site migratie is verre van een automatisch proces. De Joomla versie 2.5 wordt ondersteund tot einde van dit jaar.